- Reklama -euro

Jak vyplnit reklamační formulář

Jedním z kroků, které budete muset v rámci reklamace zboží učinit, je vyplnění reklamačního formuláře či sepsání vlastního reklamačního dopisu. V kamenném obchodě obvykle je možnost vyplnit vše se zaměstnancem, ale platí, že vždy je lepší přijít připraven předem, aby se postup pokud možno urychlil. Níže si můžete přečíst náš návod, jak si poradit s předtištěným formulářem i sepsat dokument vlastní.

Co napsat do kolonek

Předepsaný reklamační formulář bude nejspíš poměrně intuitivní, důležité tedy bude zejména vzít si k ruce příslušný doklad o nákupu, údaje vyplnit bez chyb a správně popsat zjištěné vady. Nepřekračujte vymezený prostor pro popis a vše si po sobě několikrát zkontrolujte. Pokud reklamaci posíláte poštou, udělejte si kopii vyplněného formuláře – to ostatně platí i o níže popsaném reklamačním dopisu.

Jak na to s čistým papírem

V současné době asi většina z nás bude všechny oficiální dokumenty vyřizovat na počítači. Avšak dopis sepsaný čitelně rukou bude platný úplně stejně. Do hlavičky doporučujeme vyplnit vaše jméno, příjmení, adresu, číslo a datum nákupu či objednávky, číslo faktury nebo dokladu a datum doručení zboží, pokud šlo o objednávku na dálku. Dále by mělo opět následovat podrobné popsání závady a odůvodnění reklamace. Po sepsání si vše po sobě důkladně přečtěte a přiložte k dopisu kopii dokladu o nákupu.

Na co nikdy nezapomenout

Nezapomeňte si zkontrolovat dle obchodních a zákonných podmínek, že se stále nacházíte ve lhůtě, kdy reklamaci lze podat (obvykle 24 měsíců), zejména jestli jste nákup provedli již před nějakou dobou. Dále si ještě prověřte, kam se reklamace má doručit, tedy kam zajít či odeslat dopis, protože toto místo se může lišit od místa, kde sídlí samotný obchod. Vždy si také po přijetí reklamace obchodem uschovejte veškeré doklady k ní a hlídejte si příslušné lhůty – v množství vyřizovaných požadavků se ten váš může někdy snadno zatoulat.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram